TELEPHONE: 028. 668 26550   
HOTLINE: 0906 847 440 - 0909 801407


TỔ CHỨC HỘI NGHỊ - HỘI THẢO NGÀNH Y DƯỢC

Chuyên nghiệp trong việc set up các hội nghị hội thảo trong lĩnh vực Y - Dược

Xem Thêm

THIẾT KẾ CHUYÊN NGÀNH Y - DƯỢC

Phong cách thiết kế hiện đại, sáng tạo, mamg đậm dấu ấn riêng biệt trong lĩnh vực Y - Dược

Xem Thêm

ĐƠN VỊ ĐẠI DIỆN TẠP CHÍ PHỤ SẢN VN

Đơn vị được uỷ quyền đại diện cho Tạp Chí Phụ Sản VN

Xem Thêm